Menu
Tablet menu

Historie

Městská knihovna ve Stříbře je profesionální veřejnou knihovnou . Poskytuje své služby nejen obyvatelstvu města Stříbra, ale i občanům celého stříbrského regionu.
Od svého založení v roce 1945 je součástí kulturního života města. Nejprve jako knihovna s dobrovolnými knihovníky, které v pohnuté poválečné době osídlování bývalých Sudet dělali učitelé. V 50.letech 20.století byla knihovna krátce i Okresní knihovnou, ale po reorganizaci okresů v roce 1960 se stala znovu městskou knihovnou s regionální působností. Od roku 1997 je knihovna součástí Městského kulturního střediska Stříbro, příspěvkové organizace zřizované Městem Stříbrem.
Městská knihovna Stříbro buduje univerzální informační fond, nabízí výběr 60 000 svazků knih, 30 titulů docházejících časopisů, denní tisk, regionální tisk, informační služby, veřejný internet, kopírování, informační databáze, exkurze a besedy pro školská zařízení.