Tel.: 374 801 159

734 798 253

Masarykovo nám. 437

349 01 Stříbro

E-mail: info@knihovna-stribro.cz

  • Andrea Zárubová - vedoucí knihovny

  • Alena Brahová - dětské oddělení

  • Jana Pešíková Kindelmannová - regionální knihovny


Registrační poplatky

Registrace  dospělí/rok                          250 Kč

Registrace studenti, důchodci/rok       100 Kč

Registrace děti/rok                                   50 Kč                     

Sankční poplatky

Ztráta knihy                         cena knihy + 50 Kč         

Duplikát průkazu čtenáře                          20 Kč

Poškození kódu, obalu                                10 Kč

Upomínky za pozdní odevzdání knihy

Zpozdné (po 30 dnech)                              20 Kč

1. upomínka (po 60 dnech)                       30 Kč

2. upomínka (po 90 dnech)                      40 Kč

3. upomínka (po 120 dnech)                     50 Kč

4. upomínka                                               100 Kč

MVS - Meziknihovní výpůjční služba

Kniha zaslaná z jiné knihovny                 50 Kč

Internet, tisk

Internet pro registrované čtenáře                        zdarma

Internet pro neregistrované čtenáře 15 min.     zdarma, dále pak                                                                                     1 Kč/min

Tisk z internetu (A4)                                              3 Kč/stránka